HULLADÉK új MÓDRA

Miként cselekedjünk, hogy ne vesszünk el a városokra
és községekre vonatkozó szelektívhulladékgyűjtés szabályai területén.
Megegyezni egy találkozóban
Lépjen velünk kapcsolatba
Töltse ki, kérem, a kijelölt mezőket.
Kérem beírni az email címet a következő formában; "email@domena.sk".

Köszönjük!

A kérése sikeresen elküldésre került.
A közeljövőben kapcsolatba lépünk Önnel.

MI VÁLTOZIK

A hulladékkezeléshez kötődő községi felelősséghez a gyártói felelősség társul.

2016. január 1-vel lép életbe az új, a hulladékról szóló, 79/2015 Z.z. törvény.

A törvény alapján a városok és a községek kötelesek 2016. júliusával az új hulladékgyűjtési és válogatási rendszert bevezetni, amely szigorúan elválasztja a kevert települési hulladékot az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék frakcióinak begyűjtésétől (műanyag, papír, üveg, fém …).

Mindkét hulladék típus – a kevert és a válogatott települési hulladék – két különböző forrásból lesz finanszírozva

A kevert települési hulladék gyűjtésével és ártalmatlanításával, valamint a konyhai hulladék és a biológiailag lebomló hulladék szelektált gyűjtésével összefüggő költségek az önkormányzatok költségvetéséből lesznek finanszírozva. A gyűjtéshez, a települési hulladék csomagolási és nem csomagolási frakcióinak utóválogatásához és újrahasznosításhoz kötődő költségeket a gyártók és a gyártói felelősségi rendszer alapján működő koordináló szervezetek fogják viselni.

Az új törvény szerint tehát a városokban és községekben a hagyományos válogatott hulladék begyűjtésének szervezési, valamint pénzügyi bebiztosításáért azok a gyártók felelősek,

akik a piacunkra papír, műanyag, üveg vagy fémcsomagolásban termékeket, vagy ezekből az anyagokból készült nem csomagolási termékeket, például folyóiratokat, műanyag bútort, ablaküveget hoznak.

A városok és községek számára ezért fontos lesz a kevert települési hulladék mennyiségének fokozatos csökkentése.

A megoldás egyszerű: minél több újrahasznosítható frakció lesz a települési hulladékból kiszelektálva és értékesítve, annál kevesebb pénzügyi eszközre lesz a községnek szüksége a kevert települési hulladék kezelésére.

Az  ÚJ RENDSZER 3 FONTOS módosítása

Ismerje meg a 79/2015 Z. z. hulladékról szóló törvény legfontosabb módosításait

Koordináló szervezetek - a gyártói felelősségi rendszer alapján működő új alanyok a hulladékgazdálkodás térképén

A hulladékról, amely csomagolási és nem csomagolási termékekből helyi szinten keletkezik, a gyártóknak kell gondoskodni. Erre a célra koordináló szervezeteket fognak alapítani, amelyeknek 2016. március 31-ig a környezetvédelmi minisztériumban autorizálást (engedélyezést) kell kérvényezniük.

Új finanszírozási rendszer

A hulladékgazdálkodás finanszírozásának változása az önkormányzatoknál 2016. július 1-én lép életbe. A községek továbbra is a kevert települési hulladékért, a biológiailag lebomló települési hulladékért és az apró építési hulladékért felelnek.

A hulladékválogatás új jelentőséget kap

Amennyiben eddig a települési hulladék frakcióinak szelektált gyűjtése csak „kötelező gyakorlatnak” számított és a városok és községek költségvetését terhelte, a közeljövőben segíthet az önkormányzatnak a hulladékgazdálkodást optimalizálni, valamint a kevert hulladékot illetően, gazdasági és környezetvédelmi szempontból a község javára szolgálhat.

FONTOS DOKUMENTUMOK

Az új 79/2015 Z.z., a hulladékról szóló törvény
A hulladékról szóló törvény, a városokra
a városokra és községekre vonatkozó,
legfontosabb módosításai

FONTOS dátumok

2015. szeptember - december

A koordináló szervezet, a községek és a hulladékgyűjtő társaságok közötti partnerség keresése.

január 1. 2016

Az új a hulladékról szóló törvény életbe lép.

január 10-ig 2016

A Környezetvédelmi minisztérium nyilvánosságra hozza az adatokat, amelyek a 2016-tos évre szükségesek a fenntartott termék gyártójának gyűjtési és piaci arányának kiszámításához.

március 31-ig 2016

A községek és az autorizációt kérvényező alanyok közötti szerződés aláírása.

április 1. 2016

Beindul a koordináló szervezetek autorizálásának folyamata.

április 8-ig. 2016

A koordináló szervezet sorsolása azon községek részére, amelyek nincsenek az autorizációs kérvények között.

április 30-ig 2016

A Környezetvédelmi minisztérium nyilvánosságra hozza az adatokat, amelyek alapján a gyártók a gyűjtési és piaci arányt kiszámítják.

június 30-ig 2016

A koordináló szervezet autorizációs folyamatának lezárása, a községek új általánosan kötelező érvényű rendeletet fogadnak el a települési hulladék kezelését illetően.

július 1. 2016

A települési hulladékgazdálkodás finanszírozásának új szabályai, Szlovákiában a koordináló szervezetek megkezdik jogerős tevékenységüket.

2015
2016
2020
szeptember
október
november
szeptember - december
december
január
január 1.
január 10-ig
február
március
április
március 31-ig
április 1.
április 8-ig
május
április 30-ig
június
július
június 30-ig
július 1.
ÁPRILIS

MIT JELNT EZ az Önök SZÁMÁRA

Egyenrangú partnerség

A városoknak és a községeknek egy új szerződő felet, a leendő koordináló szervezetet kell kiválasztaniuk, amellyel hosszútávon, helyi szinten, együttműködnek majd az elkülönítetten gyűjtött (csomagolási és nem csomagolási) hulladék frakciók begyűjtését illetően. Ezért válasszák ki az új partnert több kínálat alapján és ne írják alá az előszerződés első javaslatát, amellyel megszólítják Önöket.

Fontos alannyá válik a hulladékgyűjtő cég is, amely a gyűjtést hajtja végre. Abban az esetben, ha elégedettek a jelenlegi cég szolgáltatásaival, ez továbbra is fojtathatja tevékenységét. A kiegyensúlyozott együttműködés a község, a koordináló szervezet, és a hulladékgyűjtő cég között, a helyi szinten jól beállított együttműködési szabályok, valamint a nyílt kommunikáció a lakossággal – ez minden új minőségi színvonalat biztosít. A község továbbra is a kevert települési hulladékot, a biológiailag lebomló hulladékot, és a gyűjtőudvar üzemeltetését fogja gondozni.

új szerződési viszonyok

információs folyamat (azaz a hulladékgyűjtő cég a község valamint a koordináló szervezet tudtára adja a begyűjtött hulladék mennyiségét; a koordináló szerezet és a község kölcsönösen egyeztetik a begyűjtött mennyiséget)

pénzügyi folyamat (a koordináló szervezet megtéríti a hulladékgyűjtő cégnek a begyűjtés, szállítás, válogatás költségeit; a községnek a gyűjtőudvar költségeit, a bérbeadás és a nyilvánossági munka költségeit téríti meg).

Önök EZZEL MIT NYERNEK

Optimalizálás és hatékony szelektált hulladékgyűjtés

Elsősorban az önkormányzat új erős partnert nyer ez által, amellyel a község megállapodás alapján meghatározza a szelektált települési hulladék gyűjtésének irányzatát. Ha jól vannak beállítva az együttműködés paraméterei, a tevékenység dinamikussá válik és a szelektált hulladékgyűjtés rendszere nagyobb mennyiségű válogatott nyersanyagot fog (papír, műanyag, üveg, fém) termelni.

Az új hozzáállás várható eredményeként a kevert települési hulladék mennyiségének fokozatos csökkenése várható, ami a városoknak és községeknek jelentős mértékben pénzösszegek megtakarítását jelenti.

MIÉRT éppen a RECOBAL KOORDINÁLÓ SZERVEZET

Saját megoldásokat javasol, amelyek a válogatott hulladékgyűjtést hatékonyabbá teszik

A RECobal új nézőpontot hoz be Szlovákiába és ez alapján ítéli meg a válogatott települési hulladék frakcióinak gyűjtését. Bevált külföldi szaktudást, tapasztalatokat és innovatív megoldásokat hoz magával, ami a begyűjtött hulladékfrakciók hatékonyabb kihasználásához vezet és az újrahasznosítás mértékét optimalizálja. A RECobal-t nem bélyegezték meg a Szlovák hulladékpiac eddigi módszerei és garantálja, hogy a hulladék tényleg új módon lesz kezelve.

RECobal Szlovákiát olyan országok közé szeretné besorolni, amelyek világszerte a legjobbak közé tartoznak és kitűnő eredményeket érnek el a hulladék frakciók begyűjtése területén. Szoros együttműködésben a Reclay csoporttal, amely ezekben az országokban ezen a területen tevékenykedik, a következő évek folyamán ez biztos sikerülni fog!

Elveink

Az összes, a törvényből eredő,
kötelezettség transzparens teljesítése.

A gazdasági
verseny elveinek betartása.

A szelektív hulladékgyűjtés
hatásos rendszereinek bevezetése.

A csomagolási és nem csomagolási
hulladék gyűjtésével, feldolgozásával,
valamint értékesítésével összefüggő
kiadások pontos megtérítése.

logo

RECobal-ról

A RECobal szlovák vállalat, összhangban az autorizálással arra törekszik, hogy a fenntartott kötelezettségeket teljesítse a képviselt gyártók nevében, akik a Szlovákiai piacra papír, műanyag, üveg, fém vagy fa csomagolásba pakolt, vagy nem csomagolási termékeket, elhelyeznek.

A vállalatot kizárólag olyan gyártók alapították, akik a fenntartott kötelezettségeiket ezen a koordináló szervezeten, valamint a szervezet csomagolási és nem csomagolási hulladékkezelési rendszerén keresztül, transzparens módon, tisztességesen és felelősségteljesen akarják teljesíteni.

GYAKRAN ismételt KÉRDÉSEK

A teljes törvény 2016. január 1-én lép életbe. A jövő év első féléve folyamán határozat születik a társaságokat illetően, amelyek a koordináló szervezet tevékenységére megkapják az autorizálást. A törvény tényleges teljesítése majd 2016. július 1-töl lép éltbe. Eddig az időpontig a községek kötelesek az új általánosan kötelező érvényű rendeletet jóváhagyni, amely már tartalmazni fogja az összes, a 79/2015 Z. z. a hulladékról szóló törvényből eredő változást.
A gyártói felelősségi rendszer alapján működő koordináló szervezet egy szlovákiai székhellyel rendelkező jogi személy, amelyet kizárólag fenntartott termékek gyártói alapították és birtokolják, miközben a gyártók székhelye valamely Európa uniós országban van. A koordináló szerv, a kiadott autorizálásnak megfelelően, a fenntartott kötelezettségekről szóló szerződés alapján ezek kötelezettségek teljesítését a fenntartott termék képviselt gyártói helyett biztosítja. A koordináló szervezet célja nem a nyereség elérése.

A kiterjesztett gyártói felelősség a fenntartott termék gyártója kötelezettségeinek összessége, amelyeket a hulladékról szóló törvény, vagy egy külön előírás szabályoz, és amelyek a termék összes életfázisára és az egész élettartamára vonatkoznak, miközben a cél, a fenntartott termékből eredő hulladékkeletkezés megelőzése és az érintett hulladékfrakció újrafelhasználásának, vagy másfajta újrahasznosításának megerősítése.

A kiterjesztett gyártói felelősség tartalmát meghatározott követelmények képezik, amelyek a fenntartott termék anyagi összetételének vagy felépítésének biztosítását, az összetételét és a fenntartott hulladékfolyam kezelését illető tájékoztatást, a fenntartott hulladékfolyam kezelésének biztosítását, és a megnevezett tevékenységek pénzügyi fedezésének biztosítását illetik.

A község és az autorizálást kérvényező alany közötti előszerződéseket legkésőbb 2016. március végéig kell aláírni. Ezek a szerződések az autorizálási kérvény részét alkotják.

Azon alanyok, akik a koordináló szervezet tevékenységére törekednek, kötelesek 2016. március 31-ig a Környezetvédelmi minisztériumnál kérvényezni az autorizálást. A kérvénnyel igazolni kell a községekkel és városokkal megkötött előszerződések aláírását, bizonyítani kell a feltételezett területi fedést és a tervezett költségek összetételét. Minden társaságnak autorizálásra van szüksége, amely koordináló szervezet tevékenységét akarja végezni.

A koordináló szervezet autorizálása a következőket biztosítja:
a válogatott települési hulladék gyűjtésének szakszerű és szakképzett megvalósítása helyi szinten, pénzügyileg bebiztosított és stabil vállalatokon keresztül, áttekintő hulladéki anyagáramlás, elegendő pénzügyi eszköz a válogatott hulladékgyűjtés finanszírozására és a továbbfejlesztésére, szisztematikus nyilvánossági munka, valamint a jelenlegi hulladékgyűjtési és hulladékfeldolgozási rendszerek optimalizálása.

A nem csomagolási termék egy olyan termék, amely nem csomagolás, vagy nem csomagolási célnak szolgál és a következő termékcsoportok egyikébe tartozik és az a hulladék, amelyből majd a települési hulladék részévé válik.

 • polietylén-tereftalátból készített műanyag termékek, kivéve ipari feldolgozásra való nyersanyagokat, nyersdarabokat, és fonalakat, valamint polietilén, polipropilén, polisztirol, polivinilklorid vagy poliamid műanyagból készített termékeket, ipari feldolgozásra való nyersanyagokat, fonalakat és termékeket.
  Például műanyag bútor vagy műanyag játék tartozik ide.
 • papír és kartonpapír, importált papírtermékek és kartonpapírtermékek, beleértve a nyomtatott termékeket, a higiénikus és egészségügyi papíron, papírtermékeken, amelyeket higiénikus és egészségügyi céllal használják, cigarettapapíron, másoló karbonpapíron, filterpapíron, aszfaltpapíron vagy kátránypapíron, értékcikkek gyártására használt papíron kívül,
  például ide tartoznak nyomtatott termékek, könyvek, folyóiratok
 • üveg, táblaüveget- ablaküveget beleértve
 • kartonpapírból gyártott többrétegű összetett anyagok

Az általános tartozékokon kívül a szerződésnek főként az alábbiakat kell tartalmazni:

 • a válogatott hulladékgyűjtési rendszer leírását, beleértve a követelményeket, amelyek a szelektált gyűjtési tevékenység végrehajtásához szükségesek
 • az elkülönítetten begyűjtött települési hulladék frakcióiban tartalmazott csomagolási és nem csomagolási hulladék arányának megállapítási módját. A megállapítás költségeit ez a koordináló szervezet viseli.
 • a csomagolási és nem csomagolási hulladékanyag áramlat bizonyításának módszerét és formáját
 • a tájékoztatási tevékenység községbeli végrehajtásának feltételeit
 • a község válogatott hulladékgyűjtéséhez kötődő költségek összegét.

Nem. A törvény 81. § (22) bekezdése alapján a község, a csomagolási hulladék és nem csomagolási termékekből származó, a csomagolási hulladékkal együtt begyűjtött hulladék kezelését illetően, csak egy koordináló szervezettel köthet legkevesebb egy naptári évre csomagolásról szóló szerződést.

A Környezetvédelmi minisztérium egy figyelmeztetést adott ki, amelyben figyelmezteti az önkormányzatokat, hogy bírsághoz és perekhez vezethet a több előszerződés megkötése társaságokkal, amelyek a csomagolások vagy nem csomagolási anyagok területén tevékenykednek. Többet ITT.

A csomagolási és nem csomagolási hulladékot illető koordináló központ megalapításáig az ilyen helyzettel a Szlovákiai Környezetvédelmi Minisztérium foglalkozik. A minisztérium köteles, a koordináló központon keresztül, 2016. április 8-ig megszervezni egy sorsolást azon községek számára, amelyekkel semelyik koordináló szervezet önként nem kötött szerződést. A koordináló szervezet tevékenységét kérvényező alanyok kötelesek a sorsolás eredményét elfogadni.

A szerződés nem megkötésének más kihatásai is vannak a községre nézve. A koordináló szervezet a kisorsolt községben jogosult a szelektált hulladékgyűjtés működőképességét és költségeit felülvizsgálni, vajon megfelelnek e a csomagolási és nem csomagolási termékekből származó, az elkülönítetten begyűjtött települési hulladék frakcióiban található hulladék válogatott gyűjtésére, szállítására, hasznosítására és újrahasznosítására fordított költségek. A községnek és az alanynak, amely a község területén a válogatott hulladékgyűjtést üzemeli, a szeletív hulladékgyűjtés rendszer működőképességének helyreállítása céljából változtatást is javasolhat. Abban az esetben, ha a község, vagy az alany, amely a válogatott települési hulladék gyűjtését üzemeli, a javasolt váltózásokat nem hajtja végre, a koordináló szervezet jogosult a csomagolásokkal kapcsolatban, az alanynak, amely a községben a válogatott hulladékgyűjtést üzemeli, csak azokat a költségeket megtéríteni, amelyek az illető vidék szokásos költségeinek megfelelnek. Ezt az összeget túlhaladó költségeket a község köteles ennek az alanynak megtéríteni.

Nem, de a feljebb említett szerződésekből a közbeszerző részére nem következhet semmiféle visszterhes viszony lehetősége, illetve semmiféle pénzbeli kielégítés rejtett formája.

Amennyiben a község szerződést kötött a jelenlegi jogosult szervezetek valamelyikével, és a szerződés tárgya a községen belüli települési hulladék valamint az apró építési hulladék kezelésével összefüggő kiadások megtérítése, vagy ennek pénzügyi támogatása, és a szerződés az eddigi előírások alapján volt megkötve, a község jogosult 2016. január 1 után, írásos felmondó nyilatkozattal, egy hónapos felmondási idővel, a szerződést felmondani. A felmondási idő a szerződés írásos felmondásának a másik félhez történő elküldését követő hónap első napjával kezdődik. Amennyiben a felmondás 2016. január folyamán történik, az ilyen fajta szerződés 2016. február 28-án érvénytelenné válik és a község 2016. március 31-ig előszerződést köthet bármelyik autorizálást kérvényező alannyal.

BESZÉLJEN MEG egy találkozást A KÉPVISELŐVEL

Aprólékosan tájékoztatjuk Önt elképzelésünkről az Önök községével való együttműködést illetően.
Megegyezni egy találkozóban